15/06/2014 - Παρόν

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου μετά τις αρχαιρεσίες της 15ης Ιουνίου 2014.
Η σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωσήφ Ξυπνητός
Α' Αντιπρόεδρος: Νίκος Αναστασόπουλος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Θωμάς Παπαθεοδώρου
Γενικός Γραμματέας: Εμμανουήλ Μουστάκης
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Γεωργία Παυλίδη Ντρε
Ταμίας: Γαλάνης Κωνσταντίνος
Γενικός Αρχηγός: Σπαθούλας Δημήτριος
Αναπλ. Γενικός Αρχηγός: Ορέστης Τσάμπρας
Γενικός Διευθυντής: Εμμανουήλ Τσαγκιώτης 

Μέλη

 • Γεώργιος Νάος (Υπεύθυνος Γυναικείου τμήματος)
 • Δημήτριος Μιχαλάς (Αναπλ. Ταμίας)
 • Γεώργιος Βανικώτης(Υπεύθυνος συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων)
 • Θεοχάρης Τσιστράκης

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Βασίλειος Πανώριος
 • Ηλίας Τζαμουράνης
 • Παύλος Μουζάς
 • Ιωάννης Κουτουφάς

20/2/2013-15/6/2014

Ο Ιωσήφ Ξυπνητός είναι ο νέος πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου μετά την παραίτηση για προσωπικούς λόγους του Κώστα Χαραλαμπάκη. Τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου κατέλαβε ο Γεώργιος Βανικιώτης, ενώ και ο Βασίλειος Ραμαντάνης έγινε τακτικό μέλος του Δ.Σ. από αναπληρωματικό μέλος.  Έτσι η σύνθεση του Δ.Σ. μετά την συνεδρίαση της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Ξυπνητός Ιωσήφ
Α΄Αντιπρόεδρος: Αναστασόπουλος Νικόλαος
Β΄Αντιπρόεδρος: Βανικιώτης Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Μουστάκης Εμμανουήλ
Γενικός Αρχηγός: Σπαθούλας Δημήτριος
Ταμίας: Ντρε-Παυλίδη Γεωργία
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Μιχαλάς Δημήτριος
Αναπληρωτής Γενικός Αρχηγός: Λουκόπουλος Ανδρέας
Α΄ Σύμβουλος: Βασιλόπουλος Βασίλειος
Β΄ Σύμβουλος: Κουτουφάς Ιωάννης
Γ΄ Σύμβουλος: Ευγένιος Μιλτιάδης
Δ΄ Σύμβουλος: Νάος Γεώργιος
Ε΄ Σύμβουλος: Ραμαντάνης Βασίλειος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Κορρές Στυλιανός
 • Παπαδήμας Αθανάσιος
 • Παύλου Ευάγγελος