1. Ζερβόπουλος Άγγελος
 2. Σολδάτος Δημήτρης
 3. Ψαριανός Κωνσταντίνος
 4. Κουνάβης Δημήτρης
 5. Στάικος Βασίλης
 6. Γιαννούδης Γιάννης
 7. Κοντίνος Κωνσταντίνος
 8. Βασιλειάδης Αναστάσιος
 9. Σαβάτης Βασίλης
 10. Κακαβούλας Χαρίτος
 11. Κολοκούρης Βασίλης
 12. Τζαμουράνης Νικήτας
 13. Καραγιάννης Κωνσταντίνος
 14. Κιτσάκης Στέφανος
 15. Παπαδόπουλος Αναστάσιος