1. Παπαδόπουλος Ιωάννης
 2. Ιωάννου Δημήτριος
 3. Καλοκάθης Νικόλαος
 4. Κρασάκης Ηλίας
 5. Τσαγδούρης Αλέξανδρος
 6. Ηλιόπουλος Αλκιβιάδης
 7. Θωμόπουλος Σπυρίδων
 8. Άλεν Αντώνιος
 9. Πετρόπουλος Βασίλειος
 10. Σταυριανός Γεώργιος
 11. Ζουριδάκης Αλέξανδρος
 12. Τζεμπελίκος Γιάννης