1. Κυριακόπουλος Παναγιώτης
 2. Κρατημένος Παναγιώτης
 3. Κούκος Δημοσθένης
 4. Βαλλιάδης Χρήστος
 5. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
 6. Καραΐσκος Στάθης
 7. Χλέτσος Νίκος
 8. Βασιλόπουλος Άγγελος
 9. Παγανιάς Θωμάς
 10. Ξεφτεράκης Γιώργος
 11. Λιάπης Βασίλης
 12. Δημέλης Κωνσταντίνος